Újudvari Polgárőr Egyesület

Cím: 8778 Újudvar, Petőfi Sándor utca 2.
Adószám: 18290471-1-20
Elnök: Kocsmár László
Facebook: Újudvari Polgár Egyesület hivatalos oldala

Az Újudvari Polgárőr Egyesület 2012. áprilisában alakult meg 40 fővel. A jelenlegi tagok 2008-tól polgárőr csoportként a Nova Curia Civil egyesület keretében már aktívan tevékenykedtek. Az egyesület célja a település lakóinak biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények megelőzése, élhetőbb, lakhatóbb környezet megvalósítása a településen.

Tevékenységi területeink a bűnözés elleni fellépés, bűnmegelőzés, ezen belül is a vagyon elleni bűncselekmények, valamint a közterületen elkövetett bűnesetek megakadályozása, környezetvédelmi feladatok ellátása, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok támogatása, katasztrófavédelmi gyakorlatokon való részvétel, önkormányzati feladatokban való aktív jelenlét.

Feladatunk a nappali és az éjszakai órákban álló-mozgó figyelő járőr szolgálat működtetése. A szolgálat ideje alatt megfigyelést tartunk, és feljegyzést készítünk a településen áthaladó járművekről, gyanús személyekről. Fokozottan figyelünk az Önkormányzati épületekre, közterületeken lévő tárgyakra, eszközökre. Kiemelten figyeljük az egyedül élők lakhelyét, valamint a lakatlan ingatlanokat, védjük a közintézményeket, közterületeket, parkokat, megakadályozzuk a rongálásokat. Ha veszélyes hulladék illegális lerakását észleljük, azt jelezzük a hatóságok felé. A 2016-os évben a „TeSzedd! Mozgalomhoz” csatlakozva szemétgyűjtési akciót szerveztünk a településünkhöz tartozó tavak környékén. Az akció keretében szemétgyűjtő edényeket helyeztünk ki, tagjaink rendszeresen figyelik a szemétgyűjtők telítettségét és annak környezetét.

Mindenszentekkor és halottak napján a temető őrzésében, biztosításában, és a forgalomirányításban is részt vesz egyesületünk. Parlamenti és önkormányzati választás idején biztosítási és felügyeleti feladatot látunk el.

Településünk rendezvényein valamint az évente megrendezésre kerülő katasztrófavédelmi gyakorlatokon is aktívan részt veszünk, helyszínt biztosítunk, és forgalmat irányítunk.

A feladatok végrehajtásához szükséges működési költségeket az Önkormányzati támogatásból, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség támogatásából, tagdíjakból és pályázat útján kapott pénzeszközökből fedezzük.

Egyesületünk a 2014-es év folyamán egy sikeres pályázatnak köszönhetően térfigyelő kamerarendszer kiépítését kezdte meg 7 db kamerával, melyet az önkormányzat további 20 kamerával egészített ki. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján, a rendőrök többször kérték és nézték vissza a kamerák rögzített felvételeit, egy- egy koccanásos baleset rekonstruálásánál, vagy besurranó tolvajok azonosításánál.

A polgárőreink a szolgálatot saját gépkocsijukkal, valamint az önkormányzat falugondnoki autójával látták el, mindaddig, amíg 2015-ben az egyesület egy új Suzuki Vitara tipusú szolgálati gépjárművet nem nyert pályázaton.

Polgárőreink szabadidejüket feláldozva díjazás és költségtérítés nélkül végzik az önként vállalt feladatukat.

Ez az aktivitás annyira eredményes volt, hogy a közbiztonság jelentősen javult a faluban, amit a statisztikák is igazoltak. Szolgálataink során több esetben segítettünk a bűnelkövetők felderítésében, illetve elfogásában, valamint számos bűncselekményt előztünk meg.

Ami feltétlen említésre méltó, hogy a lakossággal és az önkormányzattal is egyaránt jó az együttműködés. Polgárőrség jelenlétét a lakosság igényli településünkön.