Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Cím: 8778 Újudvar, Petőfi Sándor utca 2.

Adószám: 19283784-1-20
Elnök: dr. Molnár Zoltán
Telefon:06-20-354-9799
Facebook: Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület hivatalos oldala

e-mail: innovativdelzala@gmail.com

honlapcím: www.innovativdelzala.hu

Az Innovatív Dél Zala Leader Helyi Akciócsoport területe 630,47 km2, lakóinak száma 25.358 fő. Az akciócsoport területén az átlagos népsűrűség 40,22 fő/km2 szemben a Zala megyei 75,1 fő /km2-es (2011 népszámlálási adat) népsűrűséggel.

A helyi akciócsoport 41 települést foglal magába a nagykanizsai és a zalakarosi kistérség területéről. Településszerkezetére jellemző, hogy területén 24  település 500 fő alatti, és egy város is található (Zalakaros). Általános tendencia, hogy a települések népességnagyság alapján “zsugorodnak”.

A Helyi Akciócsoport területe teljes egészében a Zalai-dombság területén található. Meghatározó a magas erdősültség. A területet É-D csapásirányú párhuzamos völgyek tagolják. A térség területén a Principális-csatorna és a Zala - Somogy - határárok völgye fekszik, meghatározva a települések vízrajzát. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik a térség területére is eső Kis-Balaton, valamint a Mura-menti Tájvédelmi Körzet, ill. a Zalakomári Madárrezervátum tartozik a természetvédelmi területek közé.

A térség földrajzi elhelyezkedéséből és történelmi múltjából következik, hogy az utak és a kultúrák találkozása mentén fekszik, és az itt élők mindig vendégszerető emberek voltak, akik készek voltak a folyamatos megújulásra. Az Akciócsoport területén élők életvitelét, életmódját alapvetően meghatározza a nyitottság, a térség egészére jellemző magas erdősültség, a Mura – menti és a Kis – Balaton melletti falvak életét pedig alapvetően a víz határozza meg. Már több éve hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülnek különböző gasztronómiai fesztiválok (Bor – és Dödölle fesztivál, Rétes fesztivál stb.), amelyek a térség megismertetését és a térségi identitás kialakulását segítik elő.

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az Európai Unió vidékfejlesztési iránymutatásai alapján a térségben működő szervezetek (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) segítségével megfogalmazta a Helyi Stratégiáját. E stratégia segítségével jelentős források hívhatók le az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2013-ig.

2016. májusában elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia, mely tartalmazza a 2020-ig tartó időszak fejlesztési irányokat.

Az egyesület 100 tagból áll, mely jól reprezentálja a térséget szervezeti és területi szinten egyaránt.
41 tag az önkormányzati, 26 tag a gazdasági szervezet, 33 pedig a civil szférát képviseli.