Újudvar Község Önkormányzata ASP központhoz való cstalakozása

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar Község Önkormányzata ASP központhoz való cstalakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-jén jött létre, Magyarszentmiklós, Sormás és Újudvar településekkel. Az ASP projekthez való csatlakozással 3 db új munkaállomás, számítógépek monitorokkal együtt, egy notebook MS Windowskörnyezetben szoftverekkel kerültek beszerzésre. A munkaállomásokhoz tartozó, valamint ASP egyes moduljait használó köztisztviselők számára összesen 8 darab kártyaolvasó került beszerzésre, valamint a munkavégzéshez szükséges 2 darab switch és munkaállomásonként egy szünetmentes tápegység. Az Újudvari Közös Hivatal jelenlegi létszáma 10 fő, melyből 8 fő használja az ASP rendszert aktívan. A gazdálkodási központ Újudvar, ahol 3 település pénzügyi gazdálkodása, könyvelési feladatai történnek. Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal szerkezetében az ASP projekttel érintett kollégák az alábbi eloszlásban vannak jelen az egyes településeken. Újudvari székhelyen: 3 fő pénzügyes, 1 fő iktatás, Sormáson: 1 fő pénzügyes, 1 fő adós (Magyarszentmiklóson dolgozó adós látja el a megállapodás szerint), 1 fő iktatás, Magyarszentmiklóson: 1 fő pénzügyes és iktatással foglalkozó dolgozó, 1 fő adós (ő látja el mindhárom település adóját kettő helyszínen (helyileg Sormáson és Magyarszentmiklóson a Közös Hivatali megállapodás szerint).A projekt keretében, az eszközbeszerzésekhez hasonlóan, külső erőforrások igénybevételével került megvalósításra:

  • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,
  • önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
  • a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

Belső erőforrás keretében, a közös hivatal dolgozóinak együttes munkájával került megvalósításra a tesztelés és élesítés. Szintén belső erőforrás keretében valósult meg a projektmenedzsment feladatok ellátása, pályázat megírása, feltöltése, kapcsolattartás, beszerzések összehangolása, egyes tevékenységek helyi szinten lévő szervezése, koordinálása, sikeres megvalósításban valóközreműködés. Az ASP projekt kapcsán sorra kerülő beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettsége nem merült fel a pályázó székhelyönkormányzatnak.