Projektek

 

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00041 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 124 709 979 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
Tervezett létesítmények teljes hossza: 4143 m.
A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és (külterület felé irányuló) tovább vezetésével.
A belterület rendezéssel párhuzamosan a külterületi elvezető árokrendszer rekonstrukciója is tervezésre kerül oly módon, hogy a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, az Újudvari és a Principális csatorna irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.
A belterületi rendezés Újudvar belterületi utcáit (Petőfi, Dózsa, Ifjúság, Ország, Kanizsai és 395 hrsz.), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.
A projekt várható befejezése: 2022.december 31.

 

 

 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás     

                                                               

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

A TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatás Újudvar településen

A szerződött támogatás összege: 93.082 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Célunk egy termelői piac létrehozása a falu központjában, mely mindenki számára elérhető. A fedett termelői piac otthont adhatna az őstermelők, kistermelők, gazdálkodók számára, akik termékeiket könnyen, családias körülmények között értékesíthetnék. A helyi és környékbeli termelők állandó látogatói különböző falunapi rendezvényeknek ahol szintén tudják magukat népszerűsíteni, de a környékben állandópiac sajnos nincs, így nem is alakulhat ki állandó ügyfélkör számukra. A város közelsége, Újudvar turisztikai látnivalói mellett biztos kereslet lenne ahelyi termékekre, hiszen egyre nagyobb teret hódítanak a természetes összetevőkből készült, adalékanyag nélküli, bio, házi készítésű termékek. A termelőket összefogó közösségi helyszín, az árusítás helyszínének biztosítása, nem csak gazdaságilag hatna pozitívan, hanem a falu életét,turizmusát is gyarapítaná. A térségben a termelők az alábbi tevékenységekkel jelennek meg a piacon: Állattartó: 9fő Méhész: 16fő Tejfeldolgozó: 13 fő Növénytermesztő: 8fő Zöldség és gyümölcstermelő és feldolgozó: 32fő Borász:7fő Kézimunkázó: 16fő Kézműves:11fő A helyi terméket előállítók ösztönzésében, megkeresésében nagy szerepet vállalna az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület helyi akció csoportja is. A termelői piac szerepe hangsúlyossá válna a településen és annak fenntartása is biztosítottnak látszik.

Műszaki tartalom:

A beruházási koncepció megvalósítása érdekében az alábbi építészeti, telepítési megoldásokat tervezzük:

- A volt 351. helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépületben helyezzük el a piacfelügyelői irodát, illetve a kitelepüléshez használt eszközök (asztal, polc, állvány stb.) tárolására alkalmas raktárt, valamint a piac személyforgalmát kiszolgáló nyilvános használatú női és férfi illemhelyet.

Az épület állagára illetve a pályázati felhívásban rögzített követelményekre tekintettel Az épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése tervezett.

A felújítással elkészül az épület teljes körű energetikai felújítása a teljes gépészet és a villamos hálózat korszerűsítésével együtt A területen megmaradó és hasznosítandó másik épület a volt 353. helyrajzi számú ingatlanon található, a csatlakozó és elbontandó melléképületek nélkül mintegy 140 m2 bruttó területű

épület marad, ami egy többfunkciós működtetésű épületet jelenthet, a termény értékesítés előtti gyűjtése, válogatása, mosás csomagolása és raktározása ( esetleg hűtött térben való tárolása ) történhet.

A tevékenységben részt vevő helyi kistermelők esetleg helyi vállalkozások számára biztosítható lenne a helyi termékek megfelelően higiénikus kezelése, értékesítésre történő előkészítése. A két épület összekötéseként, egyúttal a teret észak-nyugati oldalon lezárva, egy fedett, oldalt nyitott pavilonszerű csarnok tervezett, ahol esőtől és naptól védett helyen a helyi kistermelők kitelepülésének elárusító helyeit, standjait lehet biztosítani.

A tervezett épület fa vázszerkezettel, magas tetős lefedéssel készül, környezetbe illő formai kialakítással és anyagválasztással.

A két meglévő épülettel és a tervezett fedett elárusító pavilonnal, valamint a telekhatáron lévő önkormányzati épülettel körbezárt terület megközelítését a volt 351. helyrajzi számú ingatlanon lévő épületen keresztül (mint fogadóépületen) gyalogosan, Fő utca felől az új elárusító  pavilonon keresztül szintén gyalogosan, míg a gépkocsival történő megközelítést, áruszállítást a Szent Orbán tér felől lehet biztosítani a megfelelő csatlakozás kiépítése esetén.

Az épületekkel körülhatárolt belső terület egy részén a gépjárművek parkolását lehetővé tevő szilárd burkolatú parkoló létesülne.

A piac létesítményeinek, térfelületeinek tervezése az energia hatékonyság kötelező előírásainak tanúsítással és méretező számítással igazolt teljesítésével (megmaradó épületek)és az esélyegyenlőség biztosításának feltétel rendszere alapján valamennyi korcsoport és állapot igényeinek figyelembevételével történik.

Megvalósítás beépítési paraméterei:

Az ingatlan összterülete: (Hrsz.: 351)    1950 m2

Megmaradó épületek beépített alapterülete:     233,50 m2

Tervezett fedett elárusító csarnok alapterülete:  300 m2

Burkolt térfelület, parkoló, 300 m2

A terület tervezett beépítettsége:  kb. 27-30 %

Zöldfelületi arány: kb. 40-45 %

A fentiek megvalósítására a rendelkezésre álló 351 helyrajzi számú területeken a meglévő, megfelelő szerkezeti állapotú épületek korszerűsítésével felújításával illetve átalakításával, valamint új építésű nyitott elárusító csarnok és burkolt térfelület létesítésével egy faluképbe illő központi területet kíván kialakítani, mely az elsődleges funkciójával és a kapcsolható tevékenységekkel a község  gazdasági központjává válhat. A kivitelezési munkák befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008


A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar Község Önkormányzata ASP központhoz való cstalakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-jén jött létre, Magyarszentmiklós, Sormás és Újudvar településekkel. Az ASP projekthez való csatlakozással 3 db új munkaállomás, számítógépek monitorokkal együtt, egy notebook MS Windowskörnyezetben szoftverekkel kerültek beszerzésre. A munkaállomásokhoz tartozó, valamint ASP egyes moduljait használó köztisztviselők számára összesen 8 darab kártyaolvasó került beszerzésre, valamint a munkavégzéshez szükséges 2 darab switch és munkaállomásonként egy szünetmentes tápegység. Az Újudvari Közös Hivatal jelenlegi létszáma 10 fő, melyből 8 fő használja az ASP rendszert aktívan. A gazdálkodási központ Újudvar, ahol 3 település pénzügyi gazdálkodása, könyvelési feladatai történnek. Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal szerkezetében az ASP projekttel érintett kollégák az alábbi eloszlásban vannak jelen az egyes településeken. Újudvari székhelyen: 3 fő pénzügyes, 1 fő iktatás, Sormáson: 1 fő pénzügyes, 1 fő adós (Magyarszentmiklóson dolgozó adós látja el a megállapodás szerint), 1 fő iktatás, Magyarszentmiklóson: 1 fő pénzügyes és iktatással foglalkozó dolgozó, 1 fő adós (ő látja el mindhárom település adóját kettő helyszínen (helyileg Sormáson és Magyarszentmiklóson a Közös Hivatali megállapodás szerint).A projekt keretében, az eszközbeszerzésekhez hasonlóan, külső erőforrások igénybevételével került megvalósításra:

 • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,
 • önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 • a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

Belső erőforrás keretében, a közös hivatal dolgozóinak együttes munkájával került megvalósításra a tesztelés és élesítés. Szintén belső erőforrás keretében valósult meg a projektmenedzsment feladatok ellátása, pályázat megírása, feltöltése, kapcsolattartás, beszerzések összehangolása, egyes tevékenységek helyi szinten lévő szervezése, koordinálása, sikeres megvalósításban valóközreműködés. Az ASP projekt kapcsán sorra kerülő beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettsége nem merült fel a pályázó székhelyönkormányzatnak.

 

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013 - Dombhátról - dombhátra

Konzorcium:
Újudvar Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
Csapi Község Önkormányzata
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata
Nagybakónak Község Önkormányzata
Nagyrécse Község Önkormányzata
Zalakaros Város Önkormányzata
Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület

A projekt célja az újraélesztett és tovább fejlesztendő dombvidéki életmód és gazdálkodás mellé újraélessze a települések közösségi életét, új rendezvényekkel, újjászervezett közösségekkel segítse a települések egymás közti kommunikációját, a térségi szemlélet kialakulását, illetve erősödését, az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek egymás közti kapcsolatainak szélesítését, a közösségeken keresztül a fiatalok visszacsábítását a térségbe.

Célkitűzések

 1. fejleszti a térség közösségi kezdeményező és cselekvőképességét azáltal, hogy a 6 település mindegyikét bevonva, településhatárokon átívelő, a már meglévő együttműködésekre alapozott kistáji identitásnövelő cselekvéssorozatot indít el, amellyel a rövid távú projektcélokon túl, a térség hosszú távú társadalmi életképességét is növelni tudja
 2. szinergikus fejlesztést tesz lehetővé az EFOP, a VP és a TOP projektek által megvalósítható, egymásra épülő tevékenységekkel, aminek hatására a rendelkezésre álló fejlesztési források nem aprózódnak el, egy meghatározott – és jónak vélt – irányt követnek. Az elérendő célok úgy illeszkednek helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez, hogy a helyi fejlesztési stratégiák tervezésekor összegyűjtött információk és igények, valamint a működő települési kulturális intézmények, könyvtárak és a közösségek, egyesületek, klubok által összeállított igénylisták közül a projektben:
  1. Új, közös programsorozatot indítunk el, amelyeket a projekt befejezését követően fenntartunk.
  2. A közösségek véleményformálói, a települések döntéshozói és az aktív mag számára képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervezünk.
  3. Összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a térség közös hagyományait és a közösségi múlt fellelhető elemeit, ezzel is új ötletek, kezdeményezések létrehozására ösztönözve a közösségeket.

 


Magyar Falu Program keretében
„Felelős állattartás elősegítése Újudvar településen”című pályázathoz


A projekt keretében kutya és macska állatok ivartalanítására, oltására és transzparellel történő ellátására biztosított lehetőséget a Magyar Falu Program.
Az önkormányzat előzetes igényfelmérést végzett a településen és kiértesítette a lakosságot a projekt adta lehetőségekről.
A projekt keretében elvégzendő beavatkozások végrehajtására a TASLINDA Kft.- vel kötött szerződést az önkormányzat.

A beavatkozásokat Dr. Bozsoki Attila állatorvossal végezte el.
A projekt eredményeként a településen kevesebb lesz a nem kívánt kutya,macska állatszaporulat.
 

A projekt eredménye:
-       40 kg feletti kan kutya ivartalanítása: 4db
-       40 kg alatti szuka kutya ivartalanítása: 1db
-       40 kg alatti kan kutya ivartalanítása: 5db
-       nőstény macska ivartalanítása: 12db
-       kandúr macska ivartalanítása: 2db
-       kutya veszettség elleni védőoltása: 10db
-       macska veszettség elleni védőoltással történő ellátása: 5db