Projektek

 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás     

                                                               

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

A TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatás Újudvar településen

A szerződött támogatás összege: 93.082 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Célunk egy termelői piac létrehozása a falu központjában, mely mindenki számára elérhető. A fedett termelői piac otthont adhatna az őstermelők, kistermelők, gazdálkodók számára, akik termékeiket könnyen, családias körülmények között értékesíthetnék. A helyi és környékbeli termelők állandó látogatói különböző falunapi rendezvényeknek ahol szintén tudják magukat népszerűsíteni, de a környékben állandópiac sajnos nincs, így nem is alakulhat ki állandó ügyfélkör számukra. A város közelsége, Újudvar turisztikai látnivalói mellett biztos kereslet lenne ahelyi termékekre, hiszen egyre nagyobb teret hódítanak a természetes összetevőkből készült, adalékanyag nélküli, bio, házi készítésű termékek. A termelőket összefogó közösségi helyszín, az árusítás helyszínének biztosítása, nem csak gazdaságilag hatna pozitívan, hanem a falu életét,turizmusát is gyarapítaná. A térségben a termelők az alábbi tevékenységekkel jelennek meg a piacon: Állattartó: 9fő Méhész: 16fő Tejfeldolgozó: 13 fő Növénytermesztő: 8fő Zöldség és gyümölcstermelő és feldolgozó: 32fő Borász:7fő Kézimunkázó: 16fő Kézműves:11fő A helyi terméket előállítók ösztönzésében, megkeresésében nagy szerepet vállalna az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület helyi akció csoportja is. A termelői piac szerepe hangsúlyossá válna a településen és annak fenntartása is biztosítottnak látszik.

Műszaki tartalom:

A beruházási koncepció megvalósítása érdekében az alábbi építészeti, telepítési megoldásokat tervezzük:

- A volt 351. helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépületben helyezzük el a piacfelügyelői irodát, illetve a kitelepüléshez használt eszközök (asztal, polc, állvány stb.) tárolására alkalmas raktárt, valamint a piac személyforgalmát kiszolgáló nyilvános használatú női és férfi illemhelyet.

Az épület állagára illetve a pályázati felhívásban rögzített követelményekre tekintettel Az épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése tervezett.

A felújítással elkészül az épület teljes körű energetikai felújítása a teljes gépészet és a villamos hálózat korszerűsítésével együtt A területen megmaradó és hasznosítandó másik épület a volt 353. helyrajzi számú ingatlanon található, a csatlakozó és elbontandó melléképületek nélkül mintegy 140 m2 bruttó területű

épület marad, ami egy többfunkciós működtetésű épületet jelenthet, a termény értékesítés előtti gyűjtése, válogatása, mosás csomagolása és raktározása ( esetleg hűtött térben való tárolása ) történhet.

A tevékenységben részt vevő helyi kistermelők esetleg helyi vállalkozások számára biztosítható lenne a helyi termékek megfelelően higiénikus kezelése, értékesítésre történő előkészítése. A két épület összekötéseként, egyúttal a teret észak-nyugati oldalon lezárva, egy fedett, oldalt nyitott pavilonszerű csarnok tervezett, ahol esőtől és naptól védett helyen a helyi kistermelők kitelepülésének elárusító helyeit, standjait lehet biztosítani.

A tervezett épület fa vázszerkezettel, magas tetős lefedéssel készül, környezetbe illő formai kialakítással és anyagválasztással.

A két meglévő épülettel és a tervezett fedett elárusító pavilonnal, valamint a telekhatáron lévő önkormányzati épülettel körbezárt terület megközelítését a volt 351. helyrajzi számú ingatlanon lévő épületen keresztül (mint fogadóépületen) gyalogosan, Fő utca felől az új elárusító  pavilonon keresztül szintén gyalogosan, míg a gépkocsival történő megközelítést, áruszállítást a Szent Orbán tér felől lehet biztosítani a megfelelő csatlakozás kiépítése esetén.

Az épületekkel körülhatárolt belső terület egy részén a gépjárművek parkolását lehetővé tevő szilárd burkolatú parkoló létesülne.

 A volt 353. helyrajzi számú ingatlanon az önkormányzat felőli gazdasági épületek lebontásával a Petőfi S. utca felé is megnyílik a piac területe.

A piac létesítményeinek, térfelületeinek tervezése az energia hatékonyság kötelező előírásainak tanúsítással és méretező számítással igazolt teljesítésével (megmaradó épületek)és az esélyegyenlőség biztosításának feltétel rendszere alapján valamennyi korcsoport és állapot igényeinek figyelembevételével történik.

Megvalósítás beépítési paraméterei:

Az ingatlan összterülete: (Hrsz.: 351 és 353)    1950 m2

Megmaradó épületek beépített alapterülete:     233,50 m2

Tervezett fedett elárusító csarnok alapterülete:  300 m2

Burkolt térfelület, parkoló, 300 m2

A terület tervezett beépítettsége:  kb. 27-30 %

Zöldfelületi arány: kb. 40-45 %

A fentiek megvalósítására a rendelkezésre álló 351. és 353. helyrajzi számú területeken a meglévő, megfelelő szerkezeti állapotú épületek korszerűsítésével felújításával illetve átalakításával, valamint új építésű nyitott elárusító csarnok és burkolt térfelület létesítésével egy faluképbe illő központi területet kíván kialakítani, mely az elsődleges funkciójával és a kapcsolható tevékenységekkel a község  gazdasági központjává válhat. A kivitelezési munkák befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008