Rendezvénynaptár

Naptár az Újudvaron megrendezett eseményekről..

Fénykép galéria

Fényképek, életképek, Újudvar község életéből..

Projektek

Európai Uniós projektek.

Adatvédelmi tájékoztató

EuropeThrob

Európában található üzletek akciói, események, rendezvények ...

Linkek

Hasznos oldalak linkjei..

Dombhátról - dombhátra

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013 Konzorciumvezető: Újudvar Köz ...

Hírek

 
 
Tisztelt Újudvariak!
 
A mai nap (2020.november 4.) 0 órától a Magyar Kormány az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020.(XI.3.) számú határozatával.
A veszélyhelyzet idején éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén, vagy a szálláshelyén tartózkodni.
Kivételt képez ez alól:
- munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,
- a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, vagy a szálláshelyre történő közlekedés céljából, vagy
- egészségkárosodással, életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő közterületen történő tartózkodás.
 
Rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések.
Tilos részt venni zenés, táncos rendezvényeken, koncerteken, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
Tilos ilyen rendezvényt szervezni.
 
A kulturális rendezvényekre, mozielőadásokra, valamint sportrendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- a rendezvények nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak minden harmadik helyet foglalhatják el, a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket sem foglalhatják el, a különböző sorokban ülők között lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
- a rendezvények során a nézők a 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani a szünetekben a rendezvény létesítményének területén az érkezéskor, a távozáskor, valamint a rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.
A védelmi intézkedések betartásáról, és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a szervező, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
Az előírások be nem tartóit köteles a szervező, illetve az üzemeltető felszólítani, illetve, ha felszólításnak nem tesz eleget a rendezvényről kizárni, és gondoskodni arról, hogy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
A nemzetközi sportrendezvényekre a Kormányrendeletben foglaltakon túl a nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandók.
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési törvényben meghatározott intézmények látogathatók, azzal, hogy a látogatók kötelesek a 1,5 méter távolságot megtartani.
A védelmi intézkedés betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni.
 
A kulturális rendezvényekre, mozielőadásokra, valamint sportrendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
Az ellenőrzés során a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást:
- figyelmeztetést alkalmaz, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a helyiséget, területet, intézményt – a sportrendezvény helyszínének kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra bezárathatja.
- Sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszín legalább egy, de legfeljebb tíz rendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.
- A rendőrség a felsorolt jogkövetkezményeket együtt is kiszabhatja.
 
Várakozási díj (parkolási díj) megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai:
 
A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében a helyi, illetve országos közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületet várakozási területeinek gépjárművel történő használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.
 
A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés és a távolságtartás szabályai – a veszélyhelyzet idején is hatályban maradnak!
 
Tisztelt Lakosság!
 
A veszélyhelyzetben a polgármesternek joga van azonnali intézkedéseket tenni a lakosság védelme érdelében, ezért arra kérem Önöket, hogy tartsák be a védekezés szabályait!
Akik ezt nem teszik meg, szigorú következményekre számíthatnak a hatóságok részéről. Ha a jövőben valaki veszélyezteti a település lakóinak egészségét, az Önök biztonsága érdekében saját hatáskörben további szigorító intézkedéseket fogok bevezetni, amelyekről a Képviselő-testület véleményét minden esetben ki fogom kérni.
Számomra a lakosság egészségének megőrzése, az emberi élet megóvása a legfontosabb, ezért senki nem kockáztathatja mások életét.
Önkormányzatunk dolgozói a veszélyhelyzet ellenére is végzik dolgukat, és segítik a lakosságot.
 
Kérem az időseket, rászorultakat, ha úgy érzik, hogy szükség van az Önkormányzat segítségére, telefonon értesítsenek bennünket.
Az óvodánk szigorú védekezési szabályokat alkalmazva a veszélyhelyzet alatt is fogadja az egészséges gyermekeket.
Amennyiben, betegség tüneteit tapasztalják magukon, hívják a háziorvost, semmiképpen ne hagyják el lakásukat, maradjanak otthon!
Minden Újudvarit arra kérek, hogy továbbra is fegyelmezetten tartsák be a hatóságok által meghozott szigorú szabályokat!
 
Köszönöm együttműködésüket!
 
Újudvar, 2020. november 4.
 
Jakab Sándor
polgármester