Rendezvénynaptár

Naptár az Újudvaron megrendezett eseményekről..

Fénykép galéria

Fényképek, életképek, Újudvar község életéből..

Projektek

Európai Uniós projektek.

Adatvédelmi tájékoztató

EuropeThrob

Európában található üzletek akciói, események, rendezvények ...

Linkek

Hasznos oldalak linkjei..

Hírek

Tisztelt Újudvariak!

A közelmúltban lezúdult nagy mennyiségű csapadékot mindkét tavunkon a vízzáró gát megállította, így sem az Újudvar patak, sem a Morgányi patak nem öntött ki a medréből lakott területen belül .Sajnos a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízelvezető árkok és a Principális csatorna sem bírta a terhelést, így azok kiöntöttek medrükből és jelentős károkat okoztak a lakosságnak, valamint a mezőgazdasági területek tulajdonosainak. Mindez elkerülhető lett volna, ha a vízelvezető árkokat a vízügyi hatóság emberei rendben tartanák, melyre már többször felhívtam a figyelmüket. Az újudvariak többsége az ingatlanaik előtt az árkokat, kapubejárókat rendszeresen kitisztítja, ahogy lakott területen kívül a főútvonalak mellett a Magyar Közút is ezt szintén megteszi. Azért, hogy a jövőben az ingatlanaink védve legyenek a villámárvizek következményeitől, levélben fordultam már korábban a Vízügyi hatóság vezetőjéhez, valamint a Belügyminiszter úrhoz, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadékvíz elvezető árkok ,átereszek, csatornák kitisztítása érdekében. A lakosságot arra kérem, hogy aki még nem tette meg, mielőbb tisztítsa ki az ingatlana előtti árkot és gépkocsibejárót, hogy minél gyorsabban levonulhasson a víz az utakról és a járdákról! Önkormányzatunk egy hasonló esőzés esetén gondoskodni fog homokzsákokról, melyet a katasztrófavédelmi csoportunk helyez ki az értékeink megóvása érdekében. Amennyiben mindenki eleget tesz a kötelességének, nem lesz okunk félni attól, hogy a következő villámárvíz kárt tesz értékeinkben. Erre a hétre a katasztrófavédelmi hatóság szakemberei ismét nagy mennyiségű esőt jeleznek elő, ezért fontos, hogy mindenki felkészült legyen . Amennyiben úgy érzik , hogy veszélyben vannak a hirtelen lezúduló víztől, azonnal hívják a katasztrófavédelmi hatóságot, akik meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket.
Köszönöm megértésüket, segítségüket és együttmüködésüket.

Tisztelettel: Jakab Sándor polgármester

Köszönjük Blaskovics Dánielnek a csodás képeket!

 

Juhász Gyula: Trianon


Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

 

Tisztelt Újudvariak!

Háziorvosunk arról tájékoztatott, hogy sajnos már Újudvaron is van koronavírus fertőzésben szenvedő beteg.
A hatóságok szerint pánikra nincs okunk, hiszen a szükséges intézkedéseket megtették a betegség terjedésének megakadályozására.
Továbbra is a legfontosabb feladatunk az, hogy védekezzünk a fertőzés terjedése ellen.
Ahogy eddig is már többször figyelmeztettem a lakosságot, most ismételten arra kérem Önöket, hogy használjanak védőmaszkot az autóbusz váróban, az óvoda közelében, a postán, az élelmiszerboltokban, a községházán, a templomban és minden alaklommal, ha idegen emberrel találkoznak. Tartsák be a 1,5 -2 méter távolságot attól a személytől, akivel nem élnek egy háztartásban, valamint, ügyeljenek a higiéniai előírások fokozott betartására. A védőmaszkot, kendőt, sálat úgy használják, hogy az orrot és a szájat is eltakarja.

Nem azt kérem Önöktől, hogy maradjanak otthon, mindenki tegye a dolgát ahogy kell, de törekedjenek arra, hogy minél kevesebb emberrel találkozzanak!
A veszélyhelyzet még nem szűnt meg, ezért minden újudvari lakost arra kérek, tartson be valamennyi óvintézkedést, hogy elkerüljük a koronavírus fertőzés terjedését.
Amennyiben a koronavírus fertőzés tüneteit tapasztalják önmagukon, vagy a környezetükben élő személyeken, azonnal értesítsék a háziorvost telefonon.
Dr. Alemayehu Asnake háziorvos telefonszáma: 30/283-7924

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Köszönettel: Jakab Sándor
polgármester