Rendezvénynaptár

Naptár az Újudvaron megrendezett eseményekről..

Fénykép galéria

Fényképek, életképek, Újudvar község életéből..

Projektek

Európai Uniós projektek.

Adatvédelmi tájékoztató

EuropeThrob

Európában található üzletek akciói, események, rendezvények ...

Linkek

Hasznos oldalak linkjei..

Dombhátról - dombhátra

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013 Konzorciumvezető: Újudvar Köz ...

Hírek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

ÚJUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, igazgatási feladatok, önkormányzat és szervei költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, kontírozás, könyvelés, statisztikai jelentések készítése, adatszolgáltatás, gazdasági események előkészítése, adminisztrálása ASP-rendszerben. Normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, és egyéb támogatások igénylésével, pályázatok elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Banki utalások előkészítése, adminisztrálása, átutalásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Közgazdaság/pénzügyi/elemzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Újudvar
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, vagy Postai úton, a pályázatnak az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő benyújtással, illetve megküldésével (8778 Újudvar, Petőfi u. 2). Kérjük a borítékon feltüntetni a „pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői pályázat” megnevezést. vagy elektronikus úton a U/426/2023. ikt.számra való hivatkozással, Szalai-Gaál Mónika jegyző részére az ujudvar.jegyzo@z-net.hu email címre; tel: 06/30/620-9960. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, Középiskola/gimnázium, és mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartás szakon
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyfélszolgálati)
  Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
  Határidők betartása (egyéb)
  Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  adatkezelési nyilatkozat
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.01. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.ujudvar.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.04.22.
 
https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/11020